Files to download

Statute and other documentation of the Foundation

Statute

GDPR information clauses

KLAUZULA o przetwarzaniu danych pełnomocników i osób do kontaktu przez FHSW